»OSTEAS« je udruženje viših / strukovnih fizioterapeuta i osteopata, osnovano 2013. radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kontinuirane edukacije, razmene iskustava, unapređenje znanja i praktičnog usavršavanja svojih članova iz oblasti manualnih tehnika terapije, osteopatije, mobilizacije, kineziterapije, fizikalne terapije, masaže,kiropraktike i drugih oblika integrativne medicine, u skladu sa međunarodnim standardima prakse

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje OSTEAS:

Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti manuelnih tehnika terapije, osteopatije, fizikalne i kineziterapije
Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti
Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na manuelnu terapiju, osteopatiju, fizioterapiju, kineziterapiju, u skladu sa zakonom
Organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim, istraživačkim i praktičkim projektima iz domena manuelne i drugih tehnika terapije
Promoviše, širi i unapređuje značaj manuelnih tehnika terapije, osteopatije i fizikalne terapije u lečenju, a sve u cilju i interesu poboljšanja zdravlja pacijenata
Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave manuelnom terapijom, osteopatijom, fizikalnom terapijom i drugim integrativnim tehnikama lečenja.

akademija osteopatije

Prva edukacija u organizaciji udruženja je bila 17.05.2013. i bila je jedna od prvih edukacija iz oblasti Osteopatije u Srbiji. Do 2015. urađeno je 6 modula po 24 h, 4 modula iz strukturalne osteopatije, 1 modul iz kranijalne osteopatije i 1 iz visceralne osteopatije i 16 sati kliničke prakse sa pacijentima. Osam naših kolega je završilo post diplomski trening i dobilo sertifikat praktičara osteopatske manipulacije. Iz ove edukacije javila se potreba nastavka našeg usavršavanja iz oblasti osteopatije i manuelne terapije. Od 2014. Organizovani su mnogi kontinuirani kursevi iz manuelnih tehnika mobilizacije i manipulacije. Krajem 2016. Osteopatsko terapeutska asocijacija Srbije stupa u kontakt sa Prof. Fabiom Perissinottiem D.O., osnivačem SwissAdvance Sagl Switzerland, uvaženim osteopatom i predavačem Švajcarske Internacionalne Osteopatske Akademije i Akademije za spinalnu manipulaciju i dogovara saradnju u edukaciji budućih osteopata u Srbiji.
OSTEAS postaje zvaničan partner i promoter SwissAdvance Sagl za Srbiju, koja preko svog odeljenja Međunarodne Osteopatske Akademije iz Švajcarske (International Osteopathic Academy), počinje početkom 2017. godine sa prvom međunarodnom Akademijom Osteopatije u Srbiji. Predvidjeno je školovanje od 3. godine i dobijanje zvanja D.O.(Diplome u osteopatiji). Nakon toga za zainteresovane, bice fakultativna mogućnost usavršavanja i pohađanje specijalizacije Master studija u Osteopatiji. Evropski program studija baziran je na "Benchmarks for Training in Osteopathy" , treninga u Manuelnoj terapiji i osteopatiji po kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije (WHO 2010).